ପରାଜୟ ପରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ନୋ-ବଲ୍ ପକାଇବା କୁ ନେଇ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ୍, କହିଲେ "ଆମେ ତ ଜିତିଯିବାର ଉତ୍ସବ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲୁ..."

  1. Home
  2. IPL Top News

ପରାଜୟ ପରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ନୋ-ବଲ୍ ପକାଇବା କୁ ନେଇ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ୍, କହିଲେ "ଆମେ ତ ଜିତିଯିବାର ଉତ୍ସବ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲୁ..."

sanju st


ଆଇପିଏଲ୍ 2023 ର 52 ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବନାମ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଯାହା ବହୁତ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ନିଜ ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭୁଲ ହେତୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସନ୍ଦୀପ ନୋ-ବଲ ପକାଇବା ହେତୁ RR ର ବିଜୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା SRH। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ସଂଜୁ ନିଜ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଲରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଏକ ବଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। 

sandeep-sharma-no-ball

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଆଇପିଏଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏହି ପରି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡିକ ଆଇପିଏଲ୍ କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ଆପଣ କଦାପି, କେବେହେଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଖେଳ ଜିତିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଜିତି ପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।

srh win

ଶେଷ ବଲରେ ନୋ-ବଲ୍ ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ସମାନ ସ୍ଥିତିରୁ ଏକ ଖେଳ ଜିତାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଏହା ପୁଣି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନୋ ବଲ୍ ଆମର ଫଳାଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏହି ୱିକେଟ୍ ରେ ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍କୋର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ବାସ୍ତବରେ ଭଲ ଖେଳିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଦୀପ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ।  ବୋଧହୁଏ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମାନସିକତାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବୁଥିଲ ଯେ କାମ ସରିଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ହେଉଛି ଖେଳର ପ୍ରକୃତି।"