MI vs SRH: ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣରୁ ନିଜ ଦଳକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ହେଲେ ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ, କହିଲେ....

  1. Home
  2. IPL Top News

MI vs SRH: ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣରୁ ନିଜ ଦଳକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ହେଲେ ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ, କହିଲେ....

markram


କ୍ରିକେଟ ଖବର: ଆଇପିଏଲର 25 ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 192 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହି ଟାର୍ଗେଟକୁ ଗୋଡାଇବାବେଳେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 178 ରନରେ ହିଁ ଅଲ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳକୁ 14 ରନରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚର ପରାଜୟ ପରେ ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ ଏକ ବଡ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "“ମୋଟ ଉପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଭଲ ଖେଳିଛୁ। ଏହା ଏକ ଭଲ ପିଚ୍ ଥିଲା, ଆମର ଭଲ ସ୍ପିନର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ରନରେ ସୀମିତ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମର ଫିଲ୍ଡିଂ ଭଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମକୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମ୍ୟାଚରେ ଆମେ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ”

Markram

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି।  ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏହି ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତା, କାରଣ 6 ଟି ବଲରେ 20 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯଦି କ୍ରିଜରେ ଜଣେ ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ 20 ରନ୍ ଅତି ସହଜରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। 

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: କଣ ନିଜ ଦଳ CSK କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ କି ଧୋନି? ମାହି ଙ୍କ ଏହି ଭୁଲ ଅମ୍ପାୟାର ମଧ୍ୟ ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ