ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ: ଅତି ସହଜ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିବା ପରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କଲେ ଶୁବମାନ ଗିଲ୍, ଷ୍ଟମ୍ପ ମାଇକରେ ସବୁ ହେଲା କଏଦ

  1. Home
  2. Cricket News

ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ: ଅତି ସହଜ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିବା ପରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କଲେ ଶୁବମାନ ଗିଲ୍, ଷ୍ଟମ୍ପ ମାଇକରେ ସବୁ ହେଲା କଏଦ

gill dropped catch


କ୍ରିକେଟ ଖବର: ଭାରତୀୟ ଦଳର 23 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶୁବମାନ ଗିଲ ନିଜର ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ପଡ଼ିଆରେ ଛକା ଓ ଚୌକା ବର୍ଷା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଗିଲ୍, ଯିଏ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ, ଫିଲ୍ଡିଂରେ ସମାନ ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଖେଳନ୍ତି। 

gill gali

କିନ୍ତୁ, ଏଥର ସେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ରୂପ ଦେଖାଇଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ODI ରେ ଶୁଭମାନ ଗିଲ ଏକ ସରଳ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିବା ପରେ ନିଜେ ନିଜେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା କହିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯାହା ଷ୍ଟମ୍ପ ମାଇକରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ।

ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ: 

କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିବାର ନିରାଶା ଶୁଭମାନ ଗିଲଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆବଟ୍ଟଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିଦେଲେ, ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ କୁଲଦୀପଙ୍କ ବଲରୁ ଗ୍ରୀନଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ବି ଛାଡିଥିଲେ।ତା’ପରେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲରମାନେ ରାଗିଗଲେ। କିନ୍ତୁ, ଦଳକୁ ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ୟାଚ୍‌ର ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏଥି ସହିତ ଗିଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆଉ 2ଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ: ଜାଡେଜା ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ଡର ବୋଲି କଲେ ପୁଣି ପ୍ରମାଣିତ, ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଧରିଲେ ଏହି କ୍ୟାଚ୍