IPL ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରନ୍ଆଉଟ୍ କରିଥିବା ଟପ 3 ଜଣ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ, ଜଣେ ବି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି…

  1. Home
  2. IPL Special

IPL ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରନ୍ଆଉଟ୍ କରିଥିବା ଟପ 3 ଜଣ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ, ଜଣେ ବି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି…

ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ମ୍ୟାଚରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ପଞ୍ଜାବର ଓପନର୍ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଠିକ୍ ଥ୍ରୋ ସହିତ ପାଭିଲିୟନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେ ଫିଲ୍ଡର ତାଲିକାରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଇପିଏଲରେ ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ରନ୍ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏହି …


IPL ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରନ୍ଆଉଟ୍ କରିଥିବା ଟପ 3 ଜଣ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ, ଜଣେ ବି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି…

ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ମ୍ୟାଚରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ପଞ୍ଜାବର ଓପନର୍ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଠିକ୍ ଥ୍ରୋ ସହିତ ପାଭିଲିୟନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେ ଫିଲ୍ଡର ତାଲିକାରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଇପିଏଲରେ ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ରନ୍ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ, ଆମେ ଏହିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ 4 ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା । ଏହି ଲିଷ୍ଟ ରେ ଜଣେ ବି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ।

3) ସୁରେଶ ରାଇନା:

IPL ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରନ୍ଆଉଟ୍ କରିଥିବା ଟପ 3 ଜଣ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ, ଜଣେ ବି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି…

ସୁରେଶ ରାଇନା ଜଣେ ଖେଳାଳୀ ଯିଏକି ଜଣେ ଭଲ ଫିଲ୍ଡର ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡିଂ ସର୍ବଦା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏପରିକି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ଡର ଜଣ୍ଟି ରୋଡସ୍ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ଡର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି । 196 ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରାଇନା 15 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରନ୍ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ।

2) ବିରାଟ କୋହଲି :

IPL ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରନ୍ଆଉଟ୍ କରିଥିବା ଟପ 3 ଜଣ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ, ଜଣେ ବି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି…

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ବିରାଟ କୋହଲି ଆଇପିଏଲରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓଭର ସମୟରେ କୋହଲି 30 ୟାର୍ଡ ସର୍କଲରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ସଠିକ୍ ଥ୍ରୋ ସହିତ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପାଭିଲିୟନକୁ ପଠାଇଥିଲେ । କୋହଲି ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟରରେ 194 ଟି ମ୍ୟାଚରେ 19 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଙ୍କୁ ରନ୍ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ।

1) ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା :

IPL ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରନ୍ଆଉଟ୍ କରିଥିବା ଟପ 3 ଜଣ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ, ଜଣେ ବି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି…

ଯଦି ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ନାମ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ହେବ । ଯେତେବେଳେ ବି ବଲ୍ ଜାଡେଜା ପାଖକୁ ଯାଏ, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଭାବନ୍ତି । ଏହି ବାମହାତୀ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ଫିଲ୍ଡିଂରୁ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରାହାରି 10 ରନ୍ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି । ଆଇପିଏଲର ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରନ୍ଆଉଟ୍ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାବେଳେ ଜାଡେଜା 187 ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 22 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଙ୍କୁ ରନ୍ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ।