ଆଇପିଏଲ୍ 2020 ରେ ଏବି ଡି ଭିଲିୟର୍ସ ନିଜର ଫର୍ମ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷରେ କହିଲେ ଏଭଳି

  1. Home
  2. IPL Special

ଆଇପିଏଲ୍ 2020 ରେ ଏବି ଡି ଭିଲିୟର୍ସ ନିଜର ଫର୍ମ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷରେ କହିଲେ ଏଭଳି

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2020 ର ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବି ଡି ଭିଲିୟର୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5 ମାସର ବିରତି ପରେ ସେ ନିଜେ ଏହି ଫର୍ମରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ 30 ଟି ବଲରେ 51 …


ଆଇପିଏଲ୍ 2020 ରେ ଏବି ଡି ଭିଲିୟର୍ସ ନିଜର ଫର୍ମ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷରେ କହିଲେ ଏଭଳି

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2020 ର ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବି ଡି ଭିଲିୟର୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5 ମାସର ବିରତି ପରେ ସେ ନିଜେ ଏହି ଫର୍ମରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ 30 ଟି ବଲରେ 51 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଯାହା ଆରସିବିକୁ 5 ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 163 ରନ୍ ଯୋଡିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଡି ଭିଲିୟର୍ସ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲୁ ଯାହା ଟିକିଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲା ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜଣେ 36 ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ଯିଏ 5 ଛଅ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଆସି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ। ଏଭଳି ପଦର୍ଶନ ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି । ସେ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିସାରିଥିବା ଦେବଦତ୍ତ ପାଦିକଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ କମ କଥା କହୁଥିବା ଭଲ ଖେଳାଳି । ସେ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ମୋର କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ‘

ଆଇପିଏଲ୍ 2020 ରେ ଏବି ଡି ଭିଲିୟର୍ସ ନିଜର ଫର୍ମ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷରେ କହିଲେ ଏଭଳି

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆଇପିଏଲ୍ 2020 ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆରସିବି ଦଳ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 10 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏବି ଡି ଭିଲିୟର୍ସ ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ପାଦିକ୍କାଲ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ ସହ ଦଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଡି ଭିଲିୟର୍ସ ଅନେକ ଦିନରୁ RCB ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଶ୍ରୀ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏବି ଡି ଭିଲିୟର୍ସ ବହୁତ ଭଲ ପଦର୍ଶନ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।