IPL 2021: ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲଙ୍କ ‘ରକେଟ୍ ୟର୍କର୍’ ରେ କ୍ଲିନ ବୋଲ୍ଡ ହେଲେ ଭିଲିୟର୍ସ, ଫ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେ RCB ର ପୁଣି ସମୟ ଖରାପ ଆସିଗଲା

ଆଇପିଏଲ୍ 2021 କେକେଆର୍ ବନାମ ଆରସିବି: ଯେତେବେଳେ ଏବି ଡି ଭିଲିୟର୍ସଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହା କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ରନ ରେ ଆଉଟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ୍ ର 31 ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ​​।

ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲ Mr. 360 କୁ କ୍ରିଜରେ ରହିବାକୁ ସମୟ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବଲ ରେ ଆଉଟ କରି ପାଭିଲିୟନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ । ବିଶେଷକରି ରସେଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବି ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ସେହି ବଲ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା ।

ଆଣ୍ଡ୍ରେ ବଲ୍କୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯାହା ଡି ଭିଲିୟର୍ସ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ । ଆରସିବି ଇନିଂସର ନବମ ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ବଲରେ ରସେଲ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରକେଟ୍ ୟର୍କର ପକାଇ ଏବିଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଥିଲେ ।

https://twitter.com/SamalAdrija/status/1439969148059066374

ଯେତେବେଳେ ଏବି ଡି ଭିଲିୟର୍ସ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଡି ଭିଲିୟର୍ସଙ୍କ ଆଉଟ ହେବା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରସେଲଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି RCB ର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ।

About Prabhat Kumar

Cricket is my first and forever love, I know cricket only cricket, I love playing & watching cricket because cricket is my passion and my passion is my work. My favorite cricketer is Virender Sehwag & MS Dhoni.

View all posts by Prabhat Kumar →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *